ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر

اجرای کانتر هایپر

جناب آقای سلیمانی


4.5

(امتیاز 4 کاربر)

قسمت کانترهایپر پروژه آقای سلیمانی توسط ایران کانتر انجام شده است. این پروژه در تهران انجام شد و سنگ استفاده شده، سنگ گرانیت نطنز است.

نوع خدمت انجام شده

پیشخوان سنگی

تناسب سنگ با فضا

عالی

سنگ استفاده شده در پروژه

پروژه‌های مشابه پروژه اجرای کانتر هایپر

توضیحات تکمیلی پروژه اجرای کانتر هایپر

قسمت کانترهایپر پروژه آقای سلیمانی توسط ایران کانتر انجام شده است. این پروژه در تهران انجام شد و سنگ استفاده شده، سنگ گرانیت نطنز است.