ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر

اجرای روشویی

جناب آقای ارفع نیا


4.5

(امتیاز 4 کاربر)

قسمت روشویی پروژه آقای ارفع نیا توسط ایران کانتر انجام شده است. این پروژه در تهران انجام شد و سنگ استفاده شده، سنگ مرمر عسلی است.

نوع خدمت انجام شده

روشویی سنگی

تناسب سنگ با فضا

عالی

سنگ استفاده شده در پروژه

پروژه‌های مشابه پروژه اجرای روشویی

توضیحات تکمیلی پروژه اجرای روشویی

قسمت روشویی پروژه آقای ارفع نیا توسط ایران کانتر انجام شده است. این پروژه در تهران انجام شد و سنگ استفاده شده، سنگ مرمر عسلی است.