ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر

اجرای صفحه کابینت

جناب آقای امان اللهی


4.5

(امتیاز 4 کاربر)

قسمت صفحه کابینت سنگی پروژه جناب آقای امان اللهی توسط ایران کانتر انجام شده است. این پروژه در تهران انجام شد و سنگ استفاده شده، سنگ وولگابلو است.

نوع خدمت انجام شده

کانتر آشپزخانه سنگی

تناسب سنگ با فضا

عالی

سنگ استفاده شده در پروژه

پروژه‌های مشابه پروژه اجرای صفحه کابینت

توضیحات تکمیلی پروژه اجرای صفحه کابینت

قسمت صفحه کابینت سنگی پروژه جناب آقای امان اللهی توسط ایران کانتر انجام شده است. این پروژه در تهران انجام شد و سنگ استفاده شده، سنگ ولگابلو است.


اجرای صفحه کابینت آقای امان اللهی در تهران

صفحه کابینت سنگی آقای امان اللهی در تهران انجام شده است. تیم ایران کانتر بعد از تحویل گرفتن پروژه شروع به مراحل ساخت محصول خواسته شده کرد و بعد از اتمام کار، صفحه کابینت سنگی را به تهران در همان محلی که آقای امان اللهی تعیین کردند ارسال کردند. بعد از اجرا صفحه کابینت نوبت به نصب صفحه کابینت سنگی در تهران در منزل آقای امان اللهی می‌رسد. صفر تا صد اجرا و نصب توسط ایران کانتر انجام شده و حالا پروژه صفحه کابینت سنگی آقای امان اللهی در تهران به پایان رسیده است.


سنگ گرانیت ولگا بلو برای صفحه کابینت آقای امان اللهی

سنگ گرانیت ولگا بلو سنگی وارداتی از کشور اوکراین می‌باشد که در بین سنگ های گرانیت ظاهری بی‌نظیر دارد. سنگ گرانیت ولگا بلو ظاهری مشبک دارد و پس زمینه آن رنگ آبی نیلی کاملا نمایان است. سنگ گرانیت ولگا بلو برای صفحه کابینت یکی از گزینه های مناسب است. باتوجه به طرح آشپزخانه و کابینت های منزل آقای امان اللهی تصمیمشون استفاده از سنگ گرانیت ولگا بلو شد که برای آشپزخانه ایشان یک انتخاب فوق العاده بود. این سنگ یکی از بهترین سنگ ها گرانیت است.