ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر

پیشخوان سنگی با کریستال تاسوس یونان

مجموعه مگا پارس


4.5

(امتیاز 4 کاربر)

قسمت پیشخوان سنگی پروژه مجموعه مگاپارس توسط ایران کانتر انجام شده است. این پروژه در تهران انجام شد و سنگ استفاده شده، سنگ چینی کریستال تاسوس یونان است.

نوع خدمت انجام شده

پیشخوان سنگی

موقعیت مکانی پروژه

تهران

سنگ استفاده شده در پروژه

پروژه‌های مشابه پروژه پیشخوان سنگی با کریستال تاسوس یونان

توضیحات تکمیلی پروژه پیشخوان سنگی با کریستال تاسوس یونان

قسمت پیشخوان سنگی پروژه مجموعه مگاپارس توسط ایران کانتر انجام شده است. این پروژه در تهران انجام شد و سنگ استفاده شده، سنگ چینی کریستال تاسوس یونان است.


اجرای پیشخوان سنگی مجموعه مگا پارس در تهران

پیشخوان سنگی مجموعه مگاپارس در تهران انجام شده است. تیم ایران کانتر بعد از تحویل گرفتن پروژه شروع به مراحل ساخت محصول خواسته شده کرد و بعد از اتمام کار، کانترتاپ سنگی را به تهران در همان محلی که مجموعه مگاپارس تعیین کردند ارسال کردند. بعد از اجرا کانتر سنگی نوبت به نصب کانتر سنگی در تهران در مجموعه مگا پارس می‌رسد. صفر تا صد اجرا و نصب توسط ایران کانتر انجام شده و حالا پروژه پیشخوان سنگی مجموعه مگا پارس در تهران به پایان رسیده است.


سنگ چینی کریستال تاسوس یونان برای پیشخوان سنگی

سنگ چینی کریستال تاسوس یونان یکی از سفیدترین سنگ های خانواده چینی کریستال است که به تازگی شهرت بسیاری پیدا کرده است. این سنگ رگه های بسیار کمی دارد که همین علت باعث شده این سنگ سفیدی یکدستی بگیرد. باتوجه به طرحی که مجموعه مگا پارس نیاز داشت باید طرحی خاص و یونیک برای آن ها زده می‌شد به همین دلیل تصمیم بر این شد که برای این پروژه از سنگ فوق العاده خاص کریستال تاسوس یونان استفاده شده است.