ایران کانتر

سوالات متداول از ایران کانتر

به علت نوسانات بازار و تلورانس قیمت کالا و خدمات، اعتبار پیش‌ فاکتور برای سنگ طبیعی هفت روز و برای خدمات در این حوزه ده روز است. بدیهی است که مجموعه ایران کانتر پس از گذشت زمان مذکور، مسئولیتی در برابر افزایش قیمت‌ ها نخواهد داشت.