ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر

اجرای میز کنفرانس

جناب آقای دکتر کتابی


4.5

(امتیاز 4 کاربر)

قسمت میز کنفرانس پروژه آقای دکتر کتابی توسط ایران کانتر انجام شده است. این پروژه در تهران انجام شد و سنگ استفاده شده، سنگ ازنا / نجف آباد است.

نوع خدمت انجام شده

میز اداری سنگی

تناسب سنگ با فضا

عالی

سنگ استفاده شده در پروژه

پروژه‌های مشابه پروژه اجرای میز کنفرانس

توضیحات تکمیلی پروژه اجرای میز کنفرانس

قسمت میز کنفرانس پروژه آقای دکتر کتابی توسط ایران کانتر انجام شده است. این پروژه در تهران انجام شد و سنگ استفاده شده، سنگ ازنا / نجف آباد است.


اجرای میز کنفرانس آقای کتابی در تهران

میز کنفرانس آقای کتابی از پروژه های بی نظیری بود که چالش های زیادی داشت، یکی از چالش های این پروژه استفاده و ترکیب دو سنگ برای استفاده در میز کنفرانس است. پروژه میز کنفرانس آقای کتابی دریافت شد و بعد از اینکه در کارخانه به بهترین شکل ممکن آن را ساختیم، نوبت به آن رسید که این میز را در محلی که آقای کتابی می‌خواستند نصب کنیم. بعد از اینکه در محل مورد نظر میز کنفرانس سنگی را قرار دادیم، پروژه به اتمام رسید.


سنگ چینی کریستال ازنا / مرمریت نجف آباد برای صفحه کابینت آقای کتابی

سنگ های استفاده شده در پروژه آقای کتابی سنگ چینی کریستال ازنا و سنگ مرمریت نجف آباد است. ترکیب این دو سنگ یکی از فوق العاده ترین ترکیب های سنگی است. از لحاظ ویژگی های سنگ، سنگ های چینی کریستال و مرمریت شباهت زیادی با هم دارند. این سنگ ها به دلیل تناقض رنگی که دارند بسیار جذاب شده است ترکیب‌‎شان. این ترکیب سنگی با مشورت بسیار زیادی انجام شد تا بهترین میز سنگی ممکن را برای آقای کتابی بسازیم.