ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر
ایران کانتر

اجرای فودکانتر

شرکت افسانه سازان (رستوران مرسی پدیده، شعبه کیش)


4.5

(امتیاز 4 کاربر)

قسمت فودکانتر پروژه شرکت افسانه سازان (رستوران مرسی پدیده، شعبه کیش) توسط ایران کانتر انجام شده است. این پروژه در کیش انجام شد و سنگ استفاده شده، سنگ چینی کریستال سایمان است.

نوع خدمت انجام شده

پیشخوان سنگی

تناسب سنگ با فضا

عالی

سنگ استفاده شده در پروژه

پروژه‌های مشابه پروژه اجرای فودکانتر

توضیحات تکمیلی پروژه اجرای فودکانتر

قسمت فودکانتر پروژه شرکت افسانه سازان (رستوران مرسی پدیده، شعبه کیش) توسط ایران کانتر انجام شده است. این پروژه در کیش انجام شد و سنگ استفاده شده، سنگ چینی کریستال سایمان است.